+371 80 80 80 80

Personas identifikācija

Personas identifikācija 

Pamatojoties uz LR Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (grozījumi no 09.11.2017.g.), kā arī  Latvijas Bankas noteikumu Nr. 176 no 2019.gada 16.jūlujā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijas riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu”, prasībām, Sabiedrībai jāveic klientu izpēte, t.sk. klientu identifikāciju -valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumos, kas ir vienādi vai pārsniedz 1500 EUR (vai ekvivalentu citā valūtā), darījumos, kuru summa ir ekvivalenta 2000 EUR  vai pārsniedz šo summu, monētas vai banknotes ar mazu nominālvērtību tiek mainītas pret banknotēm ar lielāku nominālvērtību (vai otrādi) vai pret citām banknotēm ar tādu pašu nominālvērtību, kā arī  darījumos ar zeltu, kas pārsniedz 15000 EUR (vai ekvivalentu citā valūtā).

Personas identifikācija klientam jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu:

  • ·              Latvijas pasi
  • ·              Diplomātisko pasi
  • ·              Ārzemju pasi
  • ·              Identifikācijas karti (ID)

P.S. Saskaņā ar likumu par dokumentiem, kas apstiprina personu, autovadītāja apliecība, kas izdota LR vai citā valstī, nav personu apliecinošs dokuments.

Gadījumā, ja persona atsakās uzrādīt dokumentu, darījums nenotiks!