+371 80 80 80 80

Personas identifikācija

 

Pamatojoties uz LR Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām, veicot ārvalstu valūtas pirkšanu un pārdošanu vai mainot monētas vai banknotes ar mazu nominālvērtību pret banknotēm ar lielāku nominālvērtību vai otrādi, vai pret citām banknotēm ar tādu pašu nominālvērtību, Sabiedrībai jāveic klienta identifikācija darījumos, kas ir vienādi vai pārsniedz 1500 eiro vai ekvivalentu citā valūtā.

Identifikācijas slieksnis var tikt samazināts, identificējot paaugstinātus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas vai sankciju riskus darījumos ar atsevišķām valūtām, saskaņā ar Money Express valdes lēmumu.