+371 80 80 80 80

Kāpēc zelts?

  • Zelts – tā vienmēr ir nauda, bet nauda ne vienmēr zelts, tā jebkurā momentā var kļūt par papīru.
  • Investēšanas zeltā risks ir vienāds ar nulli;
  • Zelts – tas vienmēr ir likvīds produkts (viegli apmaināms pret naudu);
  • Zelts – tā ir prece, kas ir tik ļoti vienkārša un saprotama visiem, ka tā pati sevi pārdod;
  • Daudzu gadsimtu garumā zelts bija, ir un būs vienīgā nauda, ko izdomājusi cilvēce visas savas eksistences laikā.