+371 80 80 80 80

Kvantu fiziķi plāno radīt naudu, kas pasargāta no viltojumiem

Kvantu fiziķi plāno radīt naudu, kas pasargāta no viltojumiem

Saskaņā ar kvantu fizikas likumiem, kvantu informāciju principā nav iespējams precīzi kopēt”, - savā rakstā Die Welt saka Haralds Čihols.

No vienas puses kvantu informācijas īpatnības rada ideālu aizsardzību pret jebkura veida viltojumiem, katrā ziņā laboratorijas apstākļos. No otras puses tās praktiskais pielietojums ir apgrūtināts: „Kvantu informācijas nesēji, piemēram, atsevišķi atomu kodoli, ir ārkārtīgi jutīgi”, - skaidro Harvardas profesors Mihails Lukins. – „Uz kredītkartes vai banknotes uzdrukātos skaitļus, ikdienā lietojot, ir grūti sabojāt, bet to kvantu atbilstība var tikt izjaukta trokšņa vai aplamas lietošanas rezultātā.”

Lai izveidotu drošības sistēmu, ņemot vērā minētos trūkumus, nepieciešams samazināt pārbaudes prasības, raksta Čihols. Viņaprāt tāda autentiskuma apstiprinājuma prasību mazināšana paaugstina viltojumu iespējas risku, tomēr riskam jābūt reducētam līdz minimumam ar pārbaudes protokolu palīdzību, kuri pieļauj stingri noteiktu neprecizitātes pakāpi.

Vienā gadījumā, turpina Čihols, kvantu informācija fiziski jānodod apstiprinošajai instancei. Otrā gadījumā pārbaudošā instance nosūta pieprasījumu kvantu naudas īpašniekam, kurš patstāvīgi izmēra kubitos saglabāto informāciju.

Abos gadījumos banka izsniedz „kvantu apliecību” un nosūta to īpašniekam. Tiek pieņemts, ka kvantu stāvokļu pilnīgs apraksts būs pieejams tikai bankai.

Pagaidām kvantu nauda eksistē tikai laboratorijas apstākļos. Līdz brīdim, kad tā patiešām tiks nodota no rokas rokā vai tiks izmantota no viltojumiem pasargātu kredītkaršu veidā, paies vēl ilgs laiks”, - secina Čihols.


ziņu saraksts