+371 80 80 80 80

Sūdzību un ierosinājumu grāmata

Ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar Sabiedrības pieņemto lēmumu, iesniedzējam ir tiesības izmantot citus likumīgus līdzekļus un iesniegt sūdzību attiecīgajai Sabiedrības uzraudzības iestādei - Latvijas Bankai, kas atrodas K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasts: info@bank.lv, tālr.nr. +371 6702 2300, tīmekļvietne https://www.bank.lv.

Detalizēta informācija par sūdzības iesniegšanu atrodama Latvijas Bankas tīmekļvietnē,                                 sadaļā -> Apmeklētāju un iesniegumu pieņemšana vietnē                                                            https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/apmekletaju-un-iesniegumu-pienemsana.Visi ievades lauciņi ir obligāti jāaizpilda