+371 80 80 80 80

Veiksmīgākā jaunās pasaules valūtas alternatīva

Starptautiskai monetārai sistēmai steidzami nepieciešamas fundamentālas reformas. Protams, ne jau tā kļuvusi par pasaules ekonomikas tekošo nelīdzsvarotības un nestabilitātes iemeslu, bet diemžēl pierādījusi, ka nav spējīga tos novērst vai vismaz neitralizēt. Tieši tāpēc nepieciešams plašs reformu spektrs, sākot ar nekavējošu speciālo aizgūšanas (pārņemšanas) tiesību sistēmas paplašināšanu vai naudu, ko var izlaist Starptautiskais valūtas fonds. Šajā jautājumā vadošām Lielā Divdesmitnieka valstīm jāieņem principiālu pozīciju un jārāda piemērs.    

Džons Meinards Keins piedāvāja izveidot pasaules valūtu, bankoru un izveidot ap to visu starptautisko monetāro sistēmu. Ideja netika atbalstīta. Tāpēc tagad mūsu sistēmā absolūti/neierobežoti valda dolāru aktīvi. No šejienes izriet vairākas neērtības.

Pirmkārt, tādā veidā rada domino recesijas efektu finansu krīžu laikā un pēc tām, piespiežot valstīm ar deficītu vienām nest maksājumu disbalansa/nelīdzsvarotības korekcijas slogu.    

Otrkārt, finansu sistēmā sākas nesaskaņas nacionālās valūtas izmantošanas dēļ, dotajā gadījumā, dolāra, kā pasaules rezerves valūtas kvalitātē. Tas var novest pie nepastāvības pastiprināšanās pasaules tirgos un, kā sekas, pie tekošā rēķina/konta deficīta pieauguma ASV. Šie deficīti nepieciešami, lai radītu pietiekamu likviditāti pasaules līmenī, bet, tajā pašā laikā, tie rada augstus parādu līmeņus, gan ārējos , gan arī iekšējos. Tāpēc, ja ASV sāks pārāk centīgi un ātri samazināt savu deficītu, pasaule var sajust reālu pasaules rezerves valūtas trūkumu. 

Trešā problēma saistīta ar reakciju uz pasaules finansu sistēmas destabilizāciju, kuras ietvaros valstis, kas attīstās, uzkrāj milzīgas rezerves, lai “apdrošinātos” pret nākamās krīzes gadījumu. Tās aizsargā krīzes periodā, bet pie tam tikai pastiprina pasaules disbalansu. 1960-to gadu beigās, vienojoties pietiekamam skaitam valstu, tika izveidota pēc funkcionalitātes ierobežota pasaules valūta – SDR, tās emitents bija PVF. Vislielāko emisiju par summu, kas ekvivalenta 250mljrd.dolāru, iniciēja Lielais Divdesmitnieks 2009.gada aprīlī atbildē uz katastrofālu privātās kreditēšanas krišanos pasaules mērogā uz globālās finansu krīzes fona. Tā palīdzēja izlīdzināt negatīvo krīzes ietekmi uz ekonomikas pieaugumu. Lūk, arī tagad nepieciešams paplašināt SDR funkcijas pasaules līmenī ar jaunu izlaidumu un SDR apjoma palielinājuma kredīta palīdzību, ko izsniedz PVF. Jaunas SDR izlaides var attiecināt uz privātā kapitāla kustības krituma periodiem vai pie straujas izejvielu cenu krišanās. Līdzīgi pasākumi stiprinās valstu ar tekošā rēķina deficītu stāvokli, tādu kā Pakistāna un Ēģipte, ārējo ekonomisko satricinājumu gadījumā.   

No praktiskā redzes viedokļa, Lielajam Divdesmitniekam jāsankcionē SDR izlaidi lielos daudzumos nākamo trīs gadu laikā, iespējams, par summu 390mljrd.dolāru gadā. Šiem mēriem ir vairākas priekšrocības. Tās palīdzēs pavājināt recesijas tendences, ļaujot centrālajām bankām apmainīt SDR uz cieto valūtu, piemēram, dolārus vai euro, kā arī izmantot tos importa stimulēšanai. Tas daļēji apmierinās valstu vajadzības rezervju uzkrāšanā. Ņemot vērā nelielo tekošo SDR apgrozījumu, tā palielinājums uzturēs un paātrinās pasaules ekonomikas atjaunošanas procesu, neizsaucot pie tam nopietnus inflācijas spiedienus. Bet, samazinot dažu valstu vajadzību valūtas rezervju uzkrāšanā, tās tāpat sekmēs pasaules disbalansu samazināšanos.   

 

Tāpat nav nepieciešams aizmirst par mēriem, kas nepieciešami SDR kā tādu kopumā efektivitātes paaugstināšanai. Tā, piemēram, PVF var izmantot SDR kredītu sniegšanai valstīm, kam nepieciešama īstermiņa finansēšana problēmu ar maksājumu bilanci dēļ, t.i., tādām, kā Grieķija un Īrija. Galarezultātā, SDR var pārvērsties par pamat- vai pat vienīgo PVF finansēšanas mehānismu. Bez tam, ja krīze sākas vienlaicīgi daudzās valstīs, kā tas bija 1998.gadā Āzijas krīzes laikā, PVF kredītus varēs finansēt tikai ar jaunu SDR izlaižu neierobežotā daudzumā palīdzību. Kad pasaules ekonomika pilnībā atjaunosies un atgriezīsies pie uzplaukuma, SDR izlaides varēs pārtraukt, bet daļu aktīvu izņemt no apgrozījuma. Tādā veidā, PVF būs svarīga loma likviditātes izveidošanā, kas palīdzēs, no vienas puses, noturēt recesiju, bet no otras – likt šķēršļus inflācijas spiediena pieaugumam. Kopumā, tas palīdzēs paaugstināt stabilitāti pasaules līmenī, fundamentāli nemainot esošos monetāros noteikumus. Dolārs paliks par atslēgas valūtu privātiem darījumiem, mīkstinot pārmaiņu ietekmi ASV.     

Lielais divdesmitnieks parādīja savu spēju pieņemt efektīvus lēmumus krīzes apstākļos. Šodien galvenā problēma ir sekojoša: tagad, kad sliktākais jau aiz muguras, bet dažādas valstis izjūt dažādas grūtības, vai varēs Lielais Divdesmitnieks atkal parādīt līdera īpašības, kas tagad tik nepieciešamas. Ātra SDR sistēmas paplašināšana kļūs par pozitīvu atbildi uz šo jautājumu. Bez tam, tā garantē stabilitāti un noturīgu pasaules ekonomikas pieaugumu. 

Sagatavots pēc The Financial Times materiāliem

ziņu saraksts