+371 80 80 80 80

Eiropas Savienība mētājas ar miljardiem

Eiropas Savienība mētājas ar miljardiem

Eiropas auditori konstatējuši, ka 2011. gadā Eiropas Savienība nelietderīgi izlietojusi apmēram 5 miljonus eiro (6,4 miljardi ASV dolāru). ES Revīzijas palāta (ES Neatkarīgais regulators) par to ziņojusi saistībā ar pieaugošo spriedzi ES biedru starpā sakarā ar domstarpībām par 2014. – 2010. g. budžetu, raksta The Wall Street Journal.

Vienkāršā valodā runājot, nauda bieži vien nenonāca līdz noteiktajam mērķim vai tika izlietota neoptimāli, - paziņoja ES Revīzijas palātas vadītājs Vitors Kaldeira. – Mēs konstatējām, ka dalībvalstis neveic savus uzdevumus pilnā apjomā.”

Pēc viņa teiktā līdzekļu nemērķtiecīga izlietošana konstatēta lauksaimniecības, zivsaimniecības un veselības aizsardzības nozarēs. Šajā sakarā viņš aicināja politiķus pastiprināti kontrolēt nodokļu maksātāju naudas izmantošanu.

”Jābūt augstam pašaizliedzības līmenim no nacionālo valstu valdību puses ES naudas līdzekļu pārvaldīšanā un kontrolē”, - paziņoja Revīzijas palātas vadītājs.

Atgādinām, ka Eiropas valstis šobrīd pārdzīvo dziļu ekonomisko krīzi. Daudzas valdības ir spiestas izšķirties par stingru taupības režīmu, lai samazinātu budžetu deficītu. Viena no smagākajām situācijām šobrīd ir Grieķijā. Vienlaikus ar Grieķiju uz defolta robežas atrodas Itālija, Īrija, Portugāle un Spānija.

ziņu saraksts