+371 80 80 80 80

Latvijas sievietēm maksā ievērojami mazākas algas

Latvijas sievietēm maksā ievērojami mazākas algas

Sievietes joprojām nopelna par 17% mazāk nekā vīrieši. Turklāt augstāko vadītāju amatos dominē vīrieši.

Šodien tika atklāta kampaņa Līdzvērtīgas iespējas, ziņo financenet.tvnet.lv. Tās mērķis ir sekmēt sabalansētu sieviešu un vīriešu pārstāvniecību ekonomisko lēmumu pieņemšanā Latvijā un mazināt sabiedrībā esošos mītus par dzimumu lomām un to ietekmi uz atalgojuma līmeni, karjeras izaugsmes iespējām un studentu nākotnes profesijas izvēli.

Atklājot kampaņu, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere norādīja, ka Latvijā ir lielākais sieviešu īpatsvars Eiropas Savienības (ES) valstu vidū - 54,3% Latvijas iedzīvotāju ir sievietes. Bet ES dzimumu līdztiesības indeksā, ko veido sešas jomas - zināšanas, darbs, laiks, nauda, vara un veselība, - esam 15. vietā. Šajās jomās pastāv atšķirība starp sievietēm un vīriešiem. Viņa uzskata, ka Latvija var būt ES dzimumu līdztiesības indeksa līderos, tādēļ vēlas uzrunāt sabiedrību un izglītot par dzimumu līdztiesības principu ievērošanas nozīmi un ietekmi uz ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. 

Kampaņas ietvaros vērsīsies pret aizspriedumiem un mītiem par katram dzimumam atvēlēto profesionālo ceļu, rosinot diskusiju, ka katrs var izvēlēties profesiju neatkarīgi no sava dzimuma. Otrs kampaņas centrālais temats ir sieviešu skaita īpatsvara palielināšana vadošos amatos. Savukārt trešais virziens aktualizēs jautājumu par vīrieša un sievietes algas atšķirībām. 

Savukārt labklājības ministra biroja vadītājs Reinis Uzulnieks uzsvēra, ka viens no instrumentiem, kā vairot Latvijas ekonomisko konkurētspēju, ir abu dzimumu aktīva līdzdalība ekonomiskajos procesos. Pozitīvi, ka Latvijā ir viens no augstākajiem sieviešu īpatsvariem vadošos amatos uzņēmējdarbībā, proti, 29%, kas ir otrs augstākais rādītājs ES. Tomēr joprojām vadošos un labāk atalgotos amatos galvenokārt ir vīrieši. Tāpat vīrieši dominē labāk apmaksātās profesijās. Pēc būtības tas nav nedz nosodāmi, nedz slikti, bet vedina domāt par to, ka sieviešu izredzes nokļūt šajos amatos vai profesijās liedz stereotipi sabiedrībā un pašam sevī par to, ka sieviete ir vājāks vadītājs un emocionāls lēmumu pieņēmējs.

Līdzvērtīgas iespējas aicinā uzsvert ikviena profesionāļa vērtību neatkarīgi no tā dzimuma. Kampaņa Līdzvērtīgas iespējas orientēta uz ekonomiski aktīvo sabiedrības daļu - darba devējiem un darba ņēmējiem, kā arī uz topošajiem profesionāļiem – studentiem un vidusskolēniem ar mērķi radīt pozitīvu vidi katra indivīda potenciāla un talanta izmantošanai, atceļot tā saucamos stikla griestus un ierobežojumus profesionālajai izaugsmei dzimuma dēļ.

Lai sasniegtu kampaņas mērķi, līdz 2014. gada decembrim visā Latvijā tiks īstenotas dzimumu līdztiesības veicināšanas aktivitātes. Tiks veikts pētījums par sieviešu un vīriešu situāciju Latvijas lielajos uzņēmumos, kā arī veikta sabiedrības aptauja par dzimumu stereotipiem un izpratnes līmeni par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Tāpat šie jautājumi jau tikuši aktualizēti Latvijas uzņēmumu stratēģiskajā vadības instrumentā «Ilgtspējas indekss 2014».

ziņu saraksts