+371 80 80 80 80

Latvijā eiro apjoms apgrozībā apsteidzis latus

 Latvijā eiro apjoms apgrozībā apsteidzis latus

Latvijas Bankas aprēķini liecina, ka piektdien, 10.janvārī, pa dienu Latvijā apgrozībā bija aptuveni 570 miljoni eiro un lati aptuveni 526 miljonu eiro vērtībā.

Arī Igaunijā apgrozībā esošo eiro apjoms apsteidza kronas desmitajā dienā pēc eiro ieviešanas.

Latvijas Banka paziņojumā medijiem informē, ka Latvijā pāreja uz eiro ikdienas norēķinos vērtējama kā sekmīga un raita. To nodrošināja daudzu iesaistīto nozaru savlaicīga un vispusīga gatavošanās vienotās valūtas ieviešanai. Visu ar eiro ieviešanu saistīto pasākumu izpilde notika plānotajā apjomā un noteiktajos termiņos.

ziņu saraksts