Ar ko Jums šķiet pievilcīga kompānija Money Express?

36%
izdevīgi valūtas kursi
10%
reklāma
18%
kompānijas imidžs
10%
personāla apkalpošanas līmenis
29%
šī kompānija man nešķiet pievilcīga
Balsis:  94