+371 80 80 80 80

Процедура рассмотрения жалоб клиентов

Klienta sūdzības izskatīšanas kārtība:

1. Klients, ierodoties klientu apkalpošanas centrā (birojā) personīgi vai nosūtot pa pastu ar ierakstīto vēstuli, iesniedz rakstisku iesniegumu, smalki aprakstot sūdzības būtību.

2. Sūdzības izskatīšanas termiņš - 15 darba dienas.

3. Saņemot klienta sūdzību atbildīga persona, nekavējoties pieprasa paskaidrojumu no attiecīga sabiedrības darbinieka.

4. Pēc paskaidrojumu saņemšanas un sūdzības izskatīšanas sabiedrība sniedz klientam rakstisko atbildi, kura tiek izsūtīta pa pastu ar ierakstīto vēstuli uz klienta līgumā norādīto adresi, vai izsniegta klientam personīgi, viņam ierodoties klientu apkalpošanas centrā (birojā) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

5. Atbildē par sūdzības izskatīšanu tiek norādīts vai sūdzība ir pamatota, vai ir noskaidroti sūdzību izraisījušie apstākļi, tiek norādīts rīcības plāns šādu apstākļu uzlabošanai un turpmākai nepieļaušanai, tiek norādīts sabiedrības piedāvātais situācijas risinājums, kā arī tiek norādīti šādas atbildes un risinājuma apstrīdēšanas nosacījumi un noteikumi.

6. Pēc sūdzības izskatīšanas rezultātiem sabiedrības vainīgas personas (ja tādi ir) tiek disciplināri sodīti.

7. Nepieciešamības gadījumos tiek izstrādāti izmaiņas klientu apkalpošanas, sabiedrības darbības un citos noteikumos.

Octa - Salīdzini un izvēlies labāko! OCTA kalkulators, OCTA apdrošināšana; ​ Samazini OCTA cenu Pats!