Ar ko Jums šķiet pievilcīga kompānija Money Express?

35%
izdevīgi valūtas kursi
11%
reklāma
17%
kompānijas imidžs
11%
personāla apkalpošanas līmenis
29%
šī kompānija man nešķiet pievilcīga
Balsis:  89