Jūsu automašīnas vecums:

19%
no 1 līdz 5 gadiem
26%
no 5 līdz 10 gadiem
33%
no 10 un vecāka
24%
man nav automašīnas
Balsis:  90