+371 80 80 80 80 Naudas pārvedumi CoronaPay, MoneyGram: 80008220

Sūdzību izskatīšanas procedūra

Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, gan arī mutiski Money Express brokeris, SIA ( turpmāk MEB) atbildīgajai personai. Iesniedzot sūdzību fiziskai personai jānorāda savs vārds, uzvārds, personu identificējoši dati ( personas kods, pases dati u.tml.), adrese un kontaktinformācija.

Sūdzības iesniedzējam vienlaikus ar sūdzības iesniegšanu ir pienākums nodot MEB, vai mutiskas sūdzības gadījumā MEB atbildīgajai personai visu viņam zināmo informāciju un dokumentus, kas pamato sūdzībā norādītās pretenzijas cēloņus, faktus un apstākļus.

Sūdzību klients var iesniegt rakstiski:

  • ar pasta starpniecību nosūtot uz adresi Lāčplēša iela 88-1, Rīga, LV-1003
  • ar elektroniskā pasta starpniecību nosūtot uz info@mebrokeris.lv

Sūdzība tiek reģistrēta MEB sūdzību reģistrā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc sūdzības saņemšanas, bet sniegtās atbildes reģistrē atbildes sagatavošanas dienā. Pēc reģistrēšanas sūdzība tiek nodota valdes priekšsēdētājam.

Saņemtās sūdzības sabiedrība izskata, savas kompetences un tiesisko iespēju robežās pārbaudot tajās norādītos faktus un izteiktās pretenzijas un pamatotu atbildi sūdzības iesniedzējam sniedz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas, bet, ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, MEB sūdzību var izskatīt un atbildi sūdzības iesniedzējam sniegt ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas, nosūtot sūdzības iesniedzējam pamatotu rakstveida paziņojumu par termiņa pagarināšanu, norādot termiņa beigu datumu.

Sūdzības iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt MEB atbildi uz viņa iesniegto sūdzību likumā noteiktajā kārtībā.

Klientu sūdzību izskatīšana notiek saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 29. pantu.

Sūdzības izskatīšana ir bez maksas.

Octa - Salīdzini un izvēlies labāko! OCTA kalkulators, OCTA apdrošināšana; ​ Samazini OCTA cenu Pats!